May 2012

Gràcies a tot el poble

Devem donar les gràcies novament a tot el poble per la seua col·laboració en l’arreplegada de cartó del passat 19 May. Esta volta s’han arreplegat 27.700kg, superant en més de 2.000 kg l’anterior...

Nova arreplegada de cartó

El proper dissabte dia 19 May, tindrà lloc una nova arreplegada de cartó. Com sempre, preguem traguen el paper i cartó a partir de les 8 del matí i eviten posar tetrabriks i...

Everything is ready for the transfer

Next Saturday 5 May, them 20 h. Mass will be celebrated and the image of Saint George will be transferred from the church to its hermitage.. A l’arribar la imatge...