Februar 2011

Propera recollida de cartó 26 März 2011

Die Bruderschaft von St. George bekannt gegeben, dass am nächsten Tag 26 de Març procedirem a la recollida de cartó. Preguem no depositen brics, envasos ni fem. I traguen el cartó al carrer abans de...