Maig 2010

Legalització de la Confraria de Sant Jordi

El dia 24 de maig de 2010, la Confraria de Sant Jordi va ser inscrita el Registre d’Associacions religioses del Ministeri de Justícia, depenent del Ministeri de l’Interior concloent així el procés de legalització...