setembro 2009

Próxima carta de cobrança 24 outubro

La Confraria de Sant Jordi comunica que el pròxim dia 24 d’octubre procedirem a la recollida de cartó. Preguem no depositen brics, recipientes nem, i traguen el cartó abans de les 8:00 h....