May 2009

Restauració del Pal.li

Iniciat l’any 2009 , i perquè estiga llest per a les pròximes festes del mes d’abril s’ha procedit a la restauració i neteja del Pal•li. S’ha procedit a: .- Reparar i adreçar els pals,...