febbraio 2009

Propera Recollida de Cartó el 28 de Març

La Confraternita di San Giorgio lo annuncia il giorno successivo 28 de març procedirem a la recollida de cartó. Preguem no dipositen brics, confezione o fem; i traguen el cartó abans de les 8:00...

Restauració del Cambril de Sant Jordi

La Confraria de Sant Jordi ha iniciat els treballs i labors per a la restauració i decoració del Cambril de Sant Jordi, ubicat al fons de la Capella del Santíssim, en l’Església Parroquial de...