setembro 2008

Próxima carta de cobrança 18 outubro 2008

La Confraria de Sant Jordi comunica que el pròxim dia 18 d’octubre procedirem a la recollida de cartó. Preguem no depositen brics, recipientes nem. I traguen el cartó al carrer a partir de...

Nou capuxó per al ciris

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi estrena en la Processó de la Festa de la Relíquia 2008 el seu nou caputxó per a arreplegar la cera dels ciris. Un disseny amb...