September 2008

Next collection letter 18 October 2008

The Brotherhood of St. George announces that the next day 18 d’octubre procedirem a la recollida de cartó. Please do not deposit bricks, packaging or fem. I traguen el cartó al carrer a partir de...

Nou capuxó per al ciris

La Junta Directiva de la Confraria de Sant Jordi estrena en la Processó de la Festa de la Relíquia 2008 el seu nou caputxó per a arreplegar la cera dels ciris. Un disseny amb...