Junho 2008

Agraïment recollida de cartó 28 Junho 2008

La Confraria de Sant Jordi agraïx la inestimable col.laboració de tot el veïnat, empreses i comerços en la passada recollida de cartó del dia 28 Junho 2008. Així mateix els informem que...