Peut 2008

Propera recollida de cartó 28 juin 2008

La Confraria de Sant Jordi comunica que el pròxim dia 28 de Juny procedirem a la recollida de cartó. Preguem no depositen brics, envasos ni fem i traguen el cartó al carrer abans de...